Timon naar Afrika

Mensen verder brengen in hun kennis van God en de Bijbel,
dat is wat Timon gaat doen. Niet in Nederland, zoals gewoonlijk,
maar in Zuid-Afrika. En daar heeft hij uw financiële steun bij nodig.

Concert in Barneveld

12 juli 2019, 20.00 uur

Concert met Gert van Hoef

In de Oude Kerk in Barneveld organiseren we op 12 juli 2019 een improvisatie- en samenzangavond. De avond begint om 20.00 uur en de entree is gratis. Er wordt gecollecteerd voor “Timon naar Afrika”.    Lees meer

Wie is Timon?

Timon is een 26-jarige student Theologie. Hij brengt zijn kennis in de praktijk als docent Godsdienst aan een middelbare school. Als kind uit een zendingsgezin kreeg hij al vroeg de passie mee voor het missionaire werk.

Timon van Doleweerd - Timon naar Afrika
Theologische school - Timon naar Afrika

Wat gaat hij doen?

Timon hoopt begin 2019 naar Afrika te vliegen om daar namens de GZB voor de periode van een jaar te wonen, werken en leren. Vanuit zijn passie voor onderwijs & zending wil hij graag dienstbaar zijn aan de kerk van Christus. Zijn werk bestaat hoofdzakelijk uit het toerusten van Zuid-Afrikaanse theologiestudenten.

Hoe kan ik helpen?

Gezien de aard van Timons missie vraagt hij u om gebed voor zijn uitzending. U kunt concreet bidden voor zijn verblijf in Zuid-Afrika, de kerkelijke situatie ter plaatse en (de toerusting van) de theologiestudenten.

Bidden - Timon naar Afrika

Financiële ondersteuning

Het werk wat Timon doet, berust volledig op vrijwilligerswerk. Hij zal in Zuid-Afrika enkele onkosten moeten maken om in zijn levensonderhoud te voorzien. We willen hem daarom graag tegemoetkomen met een financiële bijdrage. Helpt u ook mee?

Zij steunen ons

met een gift voor de verspreiding van het Woord in Zuid-Afrika door middel van theologisch onderwijs.

Helpt u ook mee?
Uw financiële bijdrage is hard nodig!