Uitzending

Timon legt uit wat hem motiveert om naar Zuid-Afrika
te gaan en wat zijn belangrijkste activiteiten zullen zijn.

Er is geen betere manier van lesgeven dan leerlingen zelf de kennis te laten ontdekken. Een actieve houding in het leren en lesgeven levert het meeste rendement op. Echter, in veel derdewereld landen wordt deze activerende didactiek nog niet toegepast. Een belangrijk speerpunt van mijn uitzending is om aan Mukhanyo Theological College deze activerende didactiek toe te passen en verder vorm te geven in samenwerking met dr. Gerrit Heino.

Mijn takenpakket op school bestaat uit het lesgeven in thematische vakken aan de bachelor studenten en deeltijdstudenten in Pretoria en Kwamhalanga.

De studenten krijgen op dinsdag, woensdag en donderdag les op drie verschillende campussen. De overige dagen die de studenten vrij zijn, zijn bedoeld om de opgedane kennis direct in de praktijk te brengen in hun eigen kerkelijke omgeving.

De uitzending zal plaatsvinden van januari 2019 tot januari 2020 met een kort verlof in de laatste twee weken van juni en de eerste week van juli.

Dienstbaar

aan de kerk van Christus

Passie

voor onderwijs en zending

Lesgeven

in thematische vakken

Toepassen

van activerende didactiek

Dit zeggen bekenden van Timon over zijn uitzending

Ds. L. Plug

Betrokken zijn op het zendingswerk leert je om je heen te kijken en het te gunnen aan hen die (nog) buiten zijn!

Dr. J. van 't Spijker

Als je de Bijbel goed leest, blijkt dat de hele kerk volop wordt ingeschakeld in de uitwerking van Gods heilsplan: God gebruikt de kerk om van zijn liefde in Jezus Christus te getuigen. Door de kerk heen is God in Jezus Christus op zoek naar het verlorene. Onderwijs helpt deze missie voor alle leden van de kerk zichtbaar te maken in hun hart en leven.

Dhr. H. Brunsveld, zendingswerker

Heel bijzonder dat Timon op mijn pad kwam. Meteen hadden wij een goed gesprek over wat ons beide bezighoudt: het uitgaan naar de ander, waar ook ter wereld.
In de Naam van Jezus, onze Heiland.

Timon wordt uitgezonden naar Zuid-Afrika namens de GZB, de Gereformeerde Zendingsbond. Timons passie komt sterk overeen met de visie van de GZB:

Het Evangelie voor iedereen! Door het delen van het Evangelie willen we dat mensen over de hele wereld God leren kennen, een plek vinden in een gemeente en groeien in geloof.

Uitzending - Timon naar Afrika

Draagt u ook uw steentje bij?

aan de verspreiding van theologisch onderwijs in Zuid-Afrika?
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Goed om te weten:

- Timon stuurt je ongeveer eens per 3 maanden een nieuwsbrief

- Je kunt je op elk moment weer uitschrijven van de nieuwsbrief

- Je e-mailadres wordt alleen gebruikt om je deze nieuwsbrief te sturen

Je bent nu ingeschreven voor de nieuwsbrief!